Podgrmečje
 
KLJUČKA REGIJA  
Položaj | Mjesta | Znamenitosti | Galerija  
   
O GRMEČU
  Opšte informacije
  Prirodna obilježja
  Flora i fauna
  O ljudima i životu
  Galerija slika
   
PODGRMEČJE
  Uopšteno
  Krupska regija
  Bihaćka regija
  Petrovačka regija
  Ključka regija
  Sanska regija
  Rijeke
  Uspomene
   
AKTUELNOSTI
  Hajdemo na prelo
  Razonoda
  Kulinarske vragolije
  Za turiste
  Knjiga gostiju
  Razglednice
  Korisni linkovi
Položaj Ključa  

(Kliknite na sliku da biste je uvećali.)

Stari Grad

Izvor rijeke Sanice

Grmečka korida

 

 
Ključ je smješten u dolini rijeke Sane i to na 43° 56' 55N geografske širine i 18° 5' 30E geografske dužine, a nalazi se na nadmorskoj visini od 729 m.
Od Bosanskog Petrovca je udaljen 34 km, od Sanskog Mosta 40 km i od Mrkonjić Grada 36 km.
Okružen je stijenovitim visovima Lubice i Želiana koje je rijeka Sana razdvojila svojim uzanim i dubokim kanjonom.
 
Mjesta i sela Ključke regije
 
 

 

Idući od Ključa nekadašnjim "Putem Avnoja" uz Busije nailazimo prvo na Pudin Han, gdje se na desnu stranu odvaja put za Sanski Most i Prijedor. U produžetku nailazimo na selo Velagići u kojem imamo odvajanje puta sa saničku dolinu. Potom Kopjenica, gdje put počinje da se penje prema šumskom radilištu Laništu. Na prevoju Laništa put se odvaja desno za Mijačicu, Zavoje i Međeđe Brdo.
 
Spuštajući se preko Zavolja možete doći u Saničku Rijeku, zatim Gornju Sanicu. Na ovu stranu možemo istaknuti sela: Izvor, Gornji Budelj, Međeđe Brdo i naravno mjesto Sanicu smještenu u zlatnoj Saničkoj dolini.
 
Ako krenete sa ovog avnojskog puta za Sanici s Velagića prolazićete kroz Kotarevac i ući ćete u krivudavu Rijeku gdje nam s lijeve strane ostaje Kopjenica, potom na izlazu iz Rijeke ulazite u Prisjeku i Domazete. Nailazimo na odvajanje na lijevu stranu za Gornju Prisjeku a odmah poslije mosta na biljanskoj rječici nailazi se na odvajanje na desno za Gornje Biljani i Pištanicu smještenih ispod Ošljaka. Nastavljajući putem za Sanicu prolazi se kroz Donje Biljani, Brkiće, Jabukovac, Polje, ne zaboraljajući Gologlavo i Gornju Prisjeku s lijeve strane te brdo Lunjevo sa desne.
 
Kad se pređe rijeka Sanica, prije ulaska u naselje Sanica, nailazi se na odvajanje udesno za Donju Sanicu i Sanski Most. Ako s tog mjesta krenemo u pravcu Donje Sanice, nailazimo na prvo odvajanje na lijevo za sela Kordiće i Korijenovo. U nastavku su Crnalići sa lijeve strane i iznad njih su selo i brdo Korjenovo.
 
Na ovom jestu rijeka Sanica stvara predivnu omegu iznad koje se izdiže brdo Gradina i ima novo odvajanje puta za Gornje Biljani i Pištanicu prelazeći rijeku Sanicu.
Nastavljajući dalje putem prema tunelima nailazimo na Donju Sanicu, a nakon toga odvajamo se lijevo u Šljivare, Jezerci i Hrstovačkom cestom silazimo do Hrustova, a zatim u Vrpolje. Napomenimo da je sve od ukidanja uskotračne pruge koja je prolazila ovim dijelom pa do skorijih datuma gravni put bio ustvari makadamski put koji je prolazio kroz tunele lijevom obalom rijeke Sanice pored Božinog mlina, Šikmana i Jezeraca.
 
Odvajajući se na Pudin Hanu putem za Sanski Most nailazimo na sela: Ponjirm na desno, Gornji i Donji Ramići na lijevo ispod Ošljaka. Nakon čega nailazimo na odvajanje udesno prema Hripavcima, a ondmah zatim ulazimo u Gornje i Donje Krasulje, gdje opet nailazimo na skretanje udesno za Humiće. U nastavku puta nailazimo na selo Peći u kojeme imamo odvajanje puta udesno za Prhovo. Potom na istom puto nailazimo na Kamičak i potom ponovo izlazimo na Vrpolje.
 
Idući iz Ključa ispod Lubice prolazeći lijevom obalom Sane možemo isto doći u Humiće i potom na Krasulje. Na izlasku iz Ključa prema Mrkonjić Gradu, poslije mosta na Sani nailazimo na prvo odvajanje na lijevu stranu uz Sanu prema Vrpolju gdje susrećemo još sela: Zgon, Gornje i Donje Ljubine i Sokolovo.
 
Ako nastavimo sa glavnim putem prema Mrkonjiću nailazimo na Redenice, Velečevo, Dobočani i u Zableću kod tzv. "Babe Ruže" jedan krak puta ide desno prema Previji, D. Rastoci, Donjem i Gornjem Ribniku i Sredicama. U Donjem Ribniku nailazimo za odvajanje puta prema Vučijoj poljani u kojoj se put odvaja prema Donjim i Gornjim Vrbljanima na lijevo i prema Potocima i Srnetici na desno.Idući putem iz Ključa prema Crkvenom preko Majkića možemo spomnuti neka sela prema Srnetici i u podroncima Šiše: Danilovići, Borovac i Srnetica.
 
Pozivamo sve one koji imaju volje i želje da napišu nešto o nekom od ovih mjesta da nam se slobodno jave.
 
 
Znamenitosti Ključke regije
 
Na obroncima Lubice se nalaze ostatci starog srednovjekovnog bosanskog utvrđenja. Smatra se da je stari grad Ključ spadao u najveće i najutvrdjenije gradove srednjovjekovne Bosanske države. Sa njegovih se bedema širio vidik na sve strane sanske doline. Činile su ga vojna utvrđenja vrlo značajna u tom periodu.
 
Na ovom području je poznata i izvodi se od davnina tradicionalna Grmečka korida koja se odigrava svakog ljeta na Međeđem brdu. Nekad je ovo bio simbol okupljanja stotina hiljada ljudi iz mnogih krajeva bivše Jugoslavije i svijeta. Svakako da je ovo prvonedjeljno avgustovsko okupljanje bilo jedno od najsimboličnijih godišnjih masovnih okupljanja ovog kraja, te je sigurno moguće i danas pronaći bezbrojne fotograske i druge materijale zabilježene ovim prilikama.
 
Pomenimo isto tako već zaboravljenu uskotračnu prugu koja je povezivala neka Ključka mjesta počev od Prijedora pa sve do Drvara i njenog "Ćiru" koji je nekada hučio kanjonima Sane i Sanice motajući se obroncima našeg Grmeča. Napomenima da je zatvaranjem ove pruge 1974. godine došlo do značajnog ekonimskog slabljenja ovih krajeva do te mjere da su nekadašnje radničke varošice kao Srnetica sa svojih nekoliko hiljada stanovnika komletno izumrle i napuštene.
 
 
Galerija slika
 
 
 
Copyright © 2005 - 2008 www.grmec.com - Sva prava zadržana